Skip to content

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelés/Adatvédelmi nyilatkozat

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a számára megküldött személyes adatokat úgy, hogy adatkezelése során a hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint a kialakult adatvédelmi hatósági gyakorlatnak megfelelően az adatvédelemhez kapcsolódó GDPR rendeletet is figyelembe véve járjon el.

Időbeli hatálya: ezen nyilatkozat 2020.04.18-tól visszavonásig érvényes

Az adatkezelő szervezet és címe: BENT (Balatoni Női Vállalkozói Egyesület) 8022 Balatonalmádi,
A szervezeten belül belső működési rend alapján meghatározott egyesületi tagok, természetes személyek.
Az adatkezelő elérhetősége: bentbalaton@gmail.com

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Fogalmak:
• érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
• személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
• adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.
• adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
• hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
• tiltakozás: az érintett, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
• adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok  elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
• adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
• adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
• adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
• harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Az érintettek köre: felhasználók, akik a honlapon keresztül kapcsolatba lépnek BENT-tel.

Az adatgyűjtés célja: hírlevél kiküldése, szolgáltatás igénybevételéhez időpont egyeztetése, kapcsolatfelvétel
A BENT a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, érintett, szerződő felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

A feliratkozó kérelmezheti az adatkezelőnél
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
– A BENT harmadik személynek az adatokat nem adja tovább.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok törlési kérelem esetén, vagy a szervezet, szolgáltatás megszűnése esetén törlésre kerülnek, harmadik félnek nem kerül továbbításra

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

 

Adatvédelmi nyilatkozat
Kapcsolatfelvétel
Ha a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küldi el nekünk kérdéseit, az Ön adatai és a kapcsolatfelvételi űrlap, beleértve az Ön által a feldolgozás céljából megadott kapcsolattartási adatokat tároljuk. Ezeket az adatokat az Ön beleegyezése nélkül harmadik személynek nem adjuk ki.

Hírlevél adatok

Ha szeretné megkapni a webhelyen felajánlott hírlevelet, szükségünk van egy személyes E-mail címre és információkra, amelyek lehetővé teszi számunkra, hogy ellenőrizzük, hogy Ön e a tulajdonosa
megadott e-mail címnek, és egyetért a hírlevél kiküldésével. További adatokat nem gyűjtünk. Ezek az adatokat kizárólag a kért információkat közlésére szolgálnak, harmadik félnek nem adjuk tovább.
Az adatoknak tárolására, az e-mail címre és azok felhasználására vonatkozó hozzájárulás, valamint hírlevélről leiratkozás bármikor visszavonható egy Email küldésével az bentbalaton@gmail.com-ra Kérem adja meg a Tárgy mezőben: hírlevél “leiratkozás”.

 

Időpontkéréshez adatok megadása

A BENT szolgáltatásinak igénybevételéhez a honlapon beágyazott plugin segítségével automatikusan tud időpontot foglalni a felhasználó. Ehhez személyes adatainak (név, emailcím) megadására van szükség. ezen adatokat (külön belelegyezés nélkül) csak a szolgáltatás igénybevételéig őrizzük.

 

Cookie (Sütik)
Az internet oldalak nagy része úgynevezett cookie-kat használ. A cookie-k nem támadják meg a számítógépe és nem tartalmaznak vírusokat. A cookie-k az arra használjuk, hogy felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegye ajánlatainkat. A cookie-k olyan kicsi szövegfájlok, amelyek a számítógépen böngészőjében vannak tárolva.
A legtöbb cookie, amit használunk, úgynevezett “Session Cookie-k”. Ezek a látogatás, böngészés végén automatikusan töröllödnek. A többi cookie-k általában tárolva maradnak a számítógépen. Ezek a cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük a böngészőt a következő látogatáskor.

Beállíthatja a böngészőt, hogy tájékozódjon a cookie-k beállításáról és a sütiket csak egyedi esetekben legyenek engedélyezettek. A cookie-k elfogadása bizonyos esetekben vagy általában kizárja és engedélyezheti a cookie-k automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A cookie-k letiltása korlátozhatja a webhely működését.

Böngésző bővítmény
A cookie-kat a böngésző szoftverének megfelelő beállításáinak mentésével megakadályozhatja. Figyelmeztetjük Önt azonban, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a honlap funkciója nem minden esetben müködik teljes mértékben. Megakadályozhatja a cookie által generált és a weboldal használatával kapcsolatos adatok összegyűjtését (pl. Az Ön IP-címét) a Google-nak, valamint ezen adatok Google általi feldolgozását. Ehhez töltse le és telepítse a böngésző bővítményt a következő link alatt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Facebook-bővítmények (például Like)
A mi oldalaink a social network pluginjeit használunk, szolgáltató Facebook Inc., 1 hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. A Facebook pluginjai felismerik Önt a Facebook logó vagy a “Like-Button” (“Like”) oldalunkon. Áttekintés a A Facebook bővítményei itt találhatók: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Amikor meglátogatja az oldalainkat, a beépülő modul közvetlenül kapcsolódik Ön böngészőjéhez és a Facebook szerverhez. A Facebook megkapja az Ön által használt információkat, mivel Ön az IP-címéröl meglátogatta webhelyünket. Ha rákattint a “Like” gombra a Facebook alatt Ön bejelentkezett a Facebook fiókjába, láthatod oldalaink tartalmát az Önénél Link Facebook profil. Ez lehetővé teszi a Facebook számára, hogy látogassa meg oldalainkat felhasználói fiókját rendelni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az oldalak szolgáltatójaként nem ismerjük a tartalom tartalmát a továbbított adatokat és a Facebook használatát. További információ erről A Facebook adatvédelmi irányelvei a https://de-de.facebook.com/policy.php címen.Ha nem szeretnéd, hogy a Facebook meglátogassa oldalainkat a Facebook felhasználói fiókodban. Kérjük, jelentkezzen ki a Facebook felhasználói fiókjából.

 

Instagram
Az Instagram szolgáltatás funkciói integrálva vannak oldalainkon. Szolgáltato az Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, Egyesült Államok. Ha te az Instagram profiloddal jelentkezel be fiókjába, az Instagram gombra kattintva megnyithatja a linket oldalainkhoz az Instagram profillal. Ez lehetővé teszi az Instagram számára, hogy hozzákapcsolja a látogatást a felhasználói fiókhoz. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az oldal semmilyen tudomást nem szerzünk az Instagram fiok tartalmárol, az adatok tartalma számunkra ismeretlen.
További információkért tekintse meg az Instagram adatvédelmi irányelveit:
https://instagram.com/about/legal/privacy/

 

YouTube
Webhelyünk plug-ineket használ a Google által üzemeltetett YouTube oldalról. Az oldal üzemeltetője a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ha Ön az oldalunkon egy YouTube Pluginon keresztül csatlakozik, Ön automatikusan csatlakozik a YouTube szervereihez.

A Youtube szerver tájékoztatást kap arról, hogy mely oldalainkat látogatta meg. Ha bejelentkezett a YouTube-fiókodba, a YouTube lehetővé teszi, hogy közvetlenül kezelhesse a szörfözést.
További információkért tekintse meg az Instagram adatvédelmi irányelveit: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy